آموزشگاه فنی‌وحرفه‌ای راه آوران رشد

آموزشگاه فنی‌وحرفه‌ای راه آوران رشد

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۴
ارتباط با آموزشگاه فنی‌وحرفه‌ای راه آوران رشد
شماره برگزارکننده
۰۹۰۲۴۲۵۰۲۲۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره آموزشگاه فنی‌وحرفه‌ای راه آوران رشد

دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، مدیران و کارکنان سازمان‌ها، آموزشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای راه ‌آوران رشد فرصتی تازه برای ورود سریع به مشاغل برتر و ترفیع شغلی برای شما فراهم می‌نماید