آموزشگاه متد

آموزشگاه متد

رویداد‌ها۱۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰
ارتباط با آموزشگاه متد
شماره برگزارکننده
۰۹۱۰۳۹۲۹۲۱۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره آموزشگاه متد

مسیر توسعه دانش 

بستری عملی برای آموزشهای نوین و خلاق