آموزشگاه متد

آموزشگاه متد

رویداد‌ها۸
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸
ارتباط با آموزشگاه متد
شماره برگزارکننده
۰۹۱۰۳۹۲۹۲۱۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره آموزشگاه متد

مسیر توسعه دانش 

بستری عملی برای آموزشهای نوین و خلاق