آکادمي سيستم سازي

آکادمي سيستم سازي

رویداد‌ها۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۶
پنج‌شنبه ۶ آذر

اتومات کردن فعالیتها با RPA

  • تهران
  • از ۵۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمي سيستم سازي
پنج‌شنبه ۱ آبان

خودکارسازی فرایندها با BPMS

  • تهران
  • از ۱۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمي سيستم سازي
پنج‌شنبه ۹ مرداد

الگوریتم سيستم سازي در کسب و کار

  • تهران
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمي سيستم سازي
پنج‌شنبه ۱۹ تیر

برنامه ریزی استراتژیک در یک ساعت !

  • تهران
  • از ۵۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمي سيستم سازي
پنج‌شنبه ۹ خرداد

الگوریتم سيستم سازي در کسب و کار

  • تهران
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمي سيستم سازي
ارتباط با آکادمي سيستم سازي
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام