آکادمی بهکیا

آکادمی بهکیا

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۴
ارتباط با آکادمی بهکیا
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۹۹۵۰۹۲۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره آکادمی بهکیا

نگرشی نو برای زندگی و کسب و کار

گروه آموزش ، مشاوره ، پژوهش