آکادمی بین المللی ماندگار

آکادمی بین المللی ماندگار

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۹
ارتباط با آکادمی بین المللی ماندگار
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۲۷۰۱۰۰۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره آکادمی بین المللی ماندگار

برگزار کننده دوره های ان ال پی، کوچینگ، شخصیت شناسی و مدیریت تحت نظارت مستقیم خانم آندریا میلز