آکادمی تحلیل کسب و کار

آکادمی تحلیل کسب و کار

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۶
ارتباط با آکادمی تحلیل کسب و کار
شماره برگزارکننده
۰۲۱۴۴۳۲۸۷۶۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره آکادمی تحلیل کسب و کار