آکادمی تغییر

آکادمی تغییر

رویداد‌ها۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۴۴۵
ارتباط با آکادمی تغییر
شماره برگزارکننده
۰۹۹۱۵۴۱۲۵۸۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره آکادمی تغییر

شعار ما در آکادمی تغییر این است که:

" اگر میخوای به هدفت برسی باید به تعدادی کمک کنی به هدف شون برسن! "