آکادمی تغییر

آکادمی تغییر

رویداد‌ها۸
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۳۵۹
ارتباط با آکادمی تغییر
شماره برگزارکننده
۰۹۹۱۵۴۱۲۵۸۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره آکادمی تغییر

شعار ما در آکادمی تغییر این است که:

" اگر میخوای به هدفت برسی باید به تعدادی کمک کنی به هدف شون برسن! "