آکادمی تغییر

آکادمی تغییر

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳۲۲
ارتباط با آکادمی تغییر
شماره برگزارکننده
۰۹۱۰۴۷۲۸۴۵۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره آکادمی تغییر

مرکز آموزش تخصصی کسب و کار و بهبود و توسعه فردی