آکادمی تغییر

آکادمی تغییر

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۵۲
ارتباط با آکادمی تغییر
شماره برگزارکننده
۰۹۱۰۴۷۲۸۴۵۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره آکادمی تغییر

مرکز آموزش تخصصی کسب و کار و بهبود و توسعه فردی