آکادمی تغییر

آکادمی تغییر

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۹۵
ارتباط با آکادمی تغییر
شماره برگزارکننده
۰۹۱۰۴۷۲۸۴۵۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره آکادمی تغییر

مرکز آموزش تخصصی کسب و کار و بهبود و توسعه فردی