آکادمی تلسی

آکادمی تلسی

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با آکادمی تلسی
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۲۳۸۱۶۵۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره آکادمی تلسی

آکادمی تلسی اولین مدرسه علمی موفقیت در حوزه مدیریت است رویکردی کاربردی و با هدف استخراج نوابع حوزه های مختلف