آکادمی علی‌بابا

آکادمی علی‌بابا

رویداد‌ها۶
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۹۰۷
چهارشنبه ۲۰ اسفند

Alibaba Talk | UX Research in Alibaba

  • آنلاین
  • رایگان
آواتارآکادمی علی‌بابا
یک‌شنبه ۲۶ بهمن

Alibaba Talk | Mob Programming

  • آنلاین
  • رایگان
آواتارآکادمی علی‌بابا
چهارشنبه ۱ بهمن

Alibaba Talk | چرا ما اینجاییم؟

  • آنلاین
  • رایگان
آواتارآکادمی علی‌بابا
چهارشنبه ۱۹ آذر

Alibaba Talk | Agile HR

  • آنلاین
  • رایگان
آواتارآکادمی علی‌بابا
چهارشنبه ۲۳ مهر

AlibabaTalk | Forward Compatible Mobile App

  • آنلاین
  • رایگان
آواتارآکادمی علی‌بابا
ارتباط با آکادمی علی‌بابا
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۴۵۸۰۰۰۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی