آکادمی همراه

آکادمی همراه

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۱۷
ارتباط با آکادمی همراه
شماره برگزارکننده
۰۹۹۰۲۰۳۲۰۰۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره آکادمی همراه

تربیت، توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی اکوسیستم دیجیتال