آکادمی همراه

آکادمی همراه

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳۲
ارتباط با آکادمی همراه
شماره برگزارکننده
۰۹۹۰۸۷۷۰۵۶۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره آکادمی همراه

تربیت، توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی در اکوسیستم دیجیتال