آکادمی پایش معدن هوشمند

آکادمی پایش معدن هوشمند

رویداد‌ها۹
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳۷
ارتباط با آکادمی پایش معدن هوشمند
شماره برگزارکننده
۰۳۱۳۲۳۴۹۶۶۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی