آکادمی پایش معدن هوشمند

آکادمی پایش معدن هوشمند

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۶
ارتباط با آکادمی پایش معدن هوشمند
شماره برگزارکننده
۰۳۱۳۲۳۴۹۶۶۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی