آکادمی پایش معدن هوشمند

آکادمی پایش معدن هوشمند

رویداد‌ها۱۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۸۳
ارتباط با آکادمی پایش معدن هوشمند
شماره برگزارکننده
۰۳۱۳۲۳۴۹۶۶۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی