آکادمی پایش معدن هوشمند

آکادمی پایش معدن هوشمند

رویداد‌ها۸
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳۵
ارتباط با آکادمی پایش معدن هوشمند
شماره برگزارکننده
۰۳۱۳۲۳۴۹۶۶۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی