آکادمی کاربرد

آکادمی کاربرد

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با آکادمی کاربرد
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۱۸۵۹۱۴۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره آکادمی کاربرد

تیم کاربرد با تاکید بر آموزش های کاربردی به آموزش و مشاوره بازاریابی نوین مشغول می باشد.