آکادمی کسب و کار  فردوسی

آکادمی کسب و کار فردوسی

رویداد‌ها۳۰
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۱۸
ارتباط با آکادمی کسب و کار فردوسی
شماره برگزارکننده
۳۶۰۱۹۳۶۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره آکادمی کسب و کار فردوسی

آکادمی نوآوری و کارآفرینی فردوسی

05136019367