آکادمی کسب و کار نیکان

آکادمی کسب و کار نیکان

شماره دبیرخانه
۰۲۱-۸۸۵۲۷۷۹۳
تعداد کل رویدادها
۱۹
دنبال کنندگان
۱۴۰
رویدادهای آکادمی کسب و کار نیکان

درباره آکادمی کسب و کار نیکان

آکادمی کسب و کار نیکان برگزار کننده دوره های MBA - DBA - Mini MBA