آکادمی ISIX

آکادمی ISIX

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷
ارتباط با آکادمی ISIX
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۸۰۷۸۶۴۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره آکادمی ISIX

برگزارکننده دوره های مرتبط با مدیریت هزینه، نرم افزار ISIX و فناوری بیم (BIM)