آکادمی ISIX

آکادمی ISIX

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶
ارتباط با آکادمی ISIX
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۲۸۴۵۰۰۰ - داخلی ۷۰۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره آکادمی ISIX

برگزارکننده دوره های مرتبط با مدیریت هزینه، نرم افزار ISIX و فناوری بیم (BIM)