آکادمی UTech

آکادمی UTech

رویداد‌ها۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۷
ارتباط با آکادمی UTech
شماره برگزارکننده
۰۹۰۲۱۲۷۱۱۲۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره آکادمی UTech

برگزار کننده دوره های علمی و تخصصی، همکاری با شرکت های معتبر در سراسر کشور جهت آموزش نیروهای متخصص برای فعالیت و استخدام در مراکز علمی، پژوهشی و اقتصادی.