توسعه فناوری و دانش تغذیه مهر (آیدیا)

توسعه فناوری و دانش تغذیه مهر (آیدیا)

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با توسعه فناوری و دانش تغذیه مهر (آیدیا)
وبسایت
http://i-dia.ir/
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۳۰۵۹۶۷۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره توسعه فناوری و دانش تغذیه مهر (آیدیا)

توسعه فناوری و دانش تغذیه مهر