آینده برتر

آینده برتر

رویداد‌ها۲۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹۳
ارتباط با آینده برتر
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۲۲۲۶۸۵۴۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره آینده برتر

"آینده برتر" مجموعه ای از افرادیست که باور دارند با یادآوری کردن توانایی ها و تمرین و ممارست می توان به خواسته ها رسید، به سبکی از زندگی که استفاده از توانمندی ها و اعتماد به خود، اولین انتخاب هرروز زندگی، بعداز نفس کشیدن باشد.