آیوتاخاورمیانه و مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی نجومی

آیوتاخاورمیانه و مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی نجومی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با آیوتاخاورمیانه و مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی نجومی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره آیوتاخاورمیانه و مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی نجومی

http://iota-me.com/school/