آیوتیک

آیوتیک

رویداد‌ها۱۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۸۷
ارتباط با آیوتیک
وبسایت
https://iotic.ir
شماره برگزارکننده
+۹۸۲۱۸۸۵۱۳۸۱۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره آیوتیک

مرکز نوآوری و شتابدهنده تخصصی اینترنت اشیاء