آی تی ام و تداک

ارتباط با آی تی ام و تداک
درباره آی تی ام و تداک

کنسرسیوم آی تی ام و تداک زمینه های فعالیت : فناوری اطلاعات - مشاوره های سازمانی - آموزش مجازی