اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ( مرکز آموزش)

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ( مرکز آموزش)

رویداد‌ها۱۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۰
ارتباط با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ( مرکز آموزش)
شماره برگزارکننده
۰۹۰۱۸۳۱۹۱۵۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی