اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

رویداد‌ها۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۰۲
ارتباط با اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
وبسایت
https://iromes.ir/
شماره برگزارکننده
۰۲۱۷۷۲۴۰۳۷۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی