اجلاس مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی

اجلاس مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۲
ارتباط با اجلاس مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۵۹۱۲۸۴۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام