اجلاس مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی

اجلاس مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۲

متاسفانه مشکلی در بارگزاری اطلاعات رخ داده است، لطفا در صورت تکرار با پشتیبانی ایوند تماس بگیرید.

ارتباط با اجلاس مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۵۹۱۲۸۴۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام