احمدرضا برقبانی

رویداد‌های احمدرضا برقبانی
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با احمدرضا برقبانی
درباره احمدرضا برقبانی

ارزیاب جایزه ملی تعالی سازمانی-داورجشنواره ملی بهره وری- دارای تجربه ارزیابی سازمانها و شرکتها در حوزه نفت، مخابرات، خودرو، فولاد، خدمات پس از فروش و...اصلاح کننده مدل تعالی سازمانی اروپاEFQM در سال 2009 و عضو کمیته تعالی سازمانی برنده تندیس بلورین