احمدرضا برقبانی

احمدرضا برقبانی

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳
ارتباط با احمدرضا برقبانی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره احمدرضا برقبانی

ارزیاب جایزه ملی تعالی سازمانی-داورجشنواره ملی بهره وری- دارای تجربه ارزیابی سازمانها و شرکتها در حوزه نفت، مخابرات، خودرو، فولاد، خدمات پس از فروش و...اصلاح کننده مدل تعالی سازمانی اروپاEFQM در سال 2009 و عضو کمیته تعالی سازمانی برنده تندیس بلورین