احمد خلیلی

احمد خلیلی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۶
ارتباط با احمد خلیلی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره احمد خلیلی

موسس جادوبی و دکترای مدیریت فناوری