احمد رضا فاضلي

احمد رضا فاضلي

رویداد‌ها۶۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۶۸
ارتباط با احمد رضا فاضلي
شماره برگزارکننده
۰۹۳۳۰۲۹۴۰۰۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره احمد رضا فاضلي

مدرس و مشاور سخنراني و مهارت ارائه 

مدیر وبسایت :

www.AhmadFazeli.com

نویسنده کتاب :

ردپای ماندگار ( با بیانی ماندگار)