احمد علی نژاد

احمد علی نژاد

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵
ارتباط با احمد علی نژاد
شماره برگزارکننده
۰۹۱۷۳۷۶۹۵۰۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره احمد علی نژاد

ما در این دورهمی مسائل مربوط به کارآفرینی، اپ آفرینی و راه اندازی بازی را مورد بحث قرار می دهیم.