احمد فرقدان

احمد فرقدان

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵
ارتباط با احمد فرقدان
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۰۹۴۰۲۶۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره احمد فرقدان

 احمد فرقدان

کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

معلم، مدرس و تکنولوژیست آموزشی

نویسنده کتاب 32 هفته برنامه ریزی

مدیر گروه و وب سایت آموزشی ساغر

6 سال سابقه آموزش در مدارس دوره ابتدایی + 1 سال کارشناس تکنولوژی آموزش و پرورش شهرستان ساوه