اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، پارک علم و فناوری قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، پارک علم و فناوری قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۵
ارتباط با اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، پارک علم و فناوری قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
شماره برگزارکننده
مدیر اجرایی ( مهندس ادیب عسگرزاده):۰۹۱۰۴۶۷۰۲۶۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام