اداره کل فرهنگ و ارشاد استان مازندران

اداره کل فرهنگ و ارشاد استان مازندران

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱
یک‌شنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۰

کارگاه تجربه بازی سازی

  • ساری
  • رایگان
آواتاراداره کل فرهنگ و ارشاد استان مازندران
ارتباط با اداره کل فرهنگ و ارشاد استان مازندران
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۲۹۳۶۸۱۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام