اردوی استارتاپ رازی کرمانشاه مدیر رویداد : مهدی طلایی 09374414977

اردوی استارتاپ رازی کرمانشاه مدیر رویداد : مهدی طلایی 09374414977

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۷
ارتباط با اردوی استارتاپ رازی کرمانشاه مدیر رویداد : مهدی طلایی 09374414977
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام