اردوی استارتاپ سنندج

رویداد‌های اردوی استارتاپ سنندج
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با اردوی استارتاپ سنندج
درباره اردوی استارتاپ سنندج

اولین دوره استارتاپ ویکند سنندج 27 تا 29 آبان ماه دانشگاه کردستان ?تماس جهت سوالات 09125230532