اردوی استارتاپ کرمانشاه

اردوی استارتاپ کرمانشاه

رویداد‌ها۹
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۶
یک‌شنبه ۱۶ خرداد

همفکر کرمانشاه

 • کرمانشاه
 • رایگان
آواتاراردوی استارتاپ کرمانشاه
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت

همفکر کرمانشاه

 • کرمانشاه
 • رایگان
آواتاراردوی استارتاپ کرمانشاه
چهارشنبه ۲۵ فروردین

همفکر کرمانشاه

 • کرمانشاه
 • رایگان
آواتاراردوی استارتاپ کرمانشاه
چهارشنبه ۵ اسفند

همفکر کرمانشاه

 • کرمانشاه
 • رایگان
آواتاراردوی استارتاپ کرمانشاه
چهارشنبه ۱۶ دی

همفکر کرمانشاه

 • کرمانشاه
 • رایگان
آواتاراردوی استارتاپ کرمانشاه
چهارشنبه ۲۵ آذر

همفکر کرمانشاه

 • کرمانشاه
 • رایگان
آواتاراردوی استارتاپ کرمانشاه
چهارشنبه ۲۷ آبان

اولین اردوی استارتاپ کرمانشاه

 • کرمانشاه
 • از ۶۰,۰۰۰ تومان
آواتاراردوی استارتاپ کرمانشاه
ارتباط با اردوی استارتاپ کرمانشاه
شماره برگزارکننده
۰۹۳۳۰۷۸۷۹۷۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام