مهارت پایدار

مهارت پایدار

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳
ارتباط با مهارت پایدار
شماره برگزارکننده
۰۹۱۳۳۹۸۱۴۰۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مهارت پایدار

مرکز افزایش مهارت هاس فردی و سازمانی مهارت پایدار