استارتاپ ویکند ارومیه

استارتاپ ویکند ارومیه

ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با استارتاپ ویکند ارومیه
وبسایت
www.swurmia.ir
شماره برگزارکننده
۰۴۴۳۳۴۳۳۰۶۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی