استارتاپ ویکند ارومیه

رویداد‌های استارتاپ ویکند ارومیه
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با استارتاپ ویکند ارومیه
درباره استارتاپ ویکند ارومیه

جامعه کارآفرینی ارومیه