استارتاپ ویکند بجنورد

استارتاپ ویکند بجنورد

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۸
ارتباط با استارتاپ ویکند بجنورد
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره استارتاپ ویکند بجنورد

اولین استارتاپ ویکند بجنورد