استارتاپ ویکند همدان

استارتاپ ویکند همدان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴
ارتباط با استارتاپ ویکند همدان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره استارتاپ ویکند همدان

تیم برگزاری :?مهدی ظهیری دبیرومدیر پروژه استارتاپ ویکند همدان/// مهدی هوشیار بخش : مسئول بخش فنی ///عادل ایمانی : مسئول اجرایی/// مهدی رحیمیان : مسئول پروژه