استارتاپ گرایند اراک

استارتاپ گرایند اراک

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۶
ارتباط با استارتاپ گرایند اراک
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره استارتاپ گرایند اراک

شرکت برای عموم آزاد می باشد و ظرفیت محدود است. برای حضور و هم نشینی با سایر کارآفرینان، لطفا ثبت نام کنید.