استارتاپ گرایند شیراز

استارتاپ گرایند شیراز

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۴
ارتباط با استارتاپ گرایند شیراز
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره استارتاپ گرایند شیراز

شرکت برای عموم آزاد می باشد و ظرفیت محدود است. برای حضور و هم نشینی با سایر کارآفرینان حوزه کسب و کار اینترنتی، لطفا ثبت نام کنید.