استارتاپ گرایند

استارتاپ گرایند

رویداد‌ها۱۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با استارتاپ گرایند
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره استارتاپ گرایند

شرکت برای عموم آزاد می باشد و ظرفیت محدود است. برای حضور و هم نشینی با سایر کارآفرینان حوزه کسب و کار اینترنتی، لطفا ثبت نام کنید.