پایتونی ها

پایتونی ها

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱
ارتباط با پایتونی ها
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۹۱۷۲۷۵۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره پایتونی ها

پایتونی ها / تیم توسعه برنامه نویسی پایتون در ایران