اسماعیل جمالی

اسماعیل جمالی

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با اسماعیل جمالی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۴۵۲۶۳۴۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره اسماعیل جمالی

این کارگاه قطعا بی نظیر و تاثیر گذار با اهدائ ضمانت نامه کتبی انجام می شود.