اقتصاد سفید

اقتصاد سفید

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۷۷
ارتباط با اقتصاد سفید
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۲۶۲۰۷۸۴۹ ۰۲۱-۲۶۲۰۷۸۲۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره اقتصاد سفید

" °1 تغییر در نگرش، °180 تحول در اقتصاد"