الهام ملکی

الهام ملکی

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با الهام ملکی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۴۴۴۴۹۰۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره الهام ملکی

الهام ملکی کارشناس روانشناسی عمومی و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانسنجی
بازی درمانگر

مدیر برگزاری رویدادهای مطب روانپزشکی