امید عابدی

امید عابدی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با امید عابدی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۹۱۱۲۹۱۲۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره امید عابدی

عضو هیات منصفه برنامه کسب کار میدون

مدیر و موسس شرکت زونکن