امیرعلی بهلگردی

امیرعلی بهلگردی

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳
ارتباط با امیرعلی بهلگردی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۵۵۳۵۵۶۴۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره امیرعلی بهلگردی

امیرعلی بهلگردی - مدرس مهارت های فردی ( برنامه ریزی ، یادگیری و تمرکز )