امیر اخگر

امیر اخگر

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱
دوشنبه ۱۶ شهریور

استارتاپ ویکند کرمان

  • کرمان
  • ۱۲۵,۰۰۰ تومان
آواتارامیر اخگر
ارتباط با امیر اخگر
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام