امیر بیات

امیر بیات

رویداد‌ها۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۷۶
یک‌شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰

وبینار هفتگی تحلیل بازار

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارامیر بیات
یک‌شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰

وبینار هفتگی تحلیل بازار

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارامیر بیات
یک‌شنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰

وبینار تحلیل بازار

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارامیر بیات
یک‌شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰

تحلیل ارزهای مناسب برای سرمایه گذاری

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارامیر بیات
یک‌شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰

تحلیل بازار

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارامیر بیات
ارتباط با امیر بیات
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۶۳۴۵۰۲۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام