امیر بیات

امیر بیات

رویداد‌ها۹
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۰۹
دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰

تحلیل هفتگی بازار

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارامیر بیات
دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰

تحلیل هفتگی بازار

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارامیر بیات
جمعه ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰

پرایس اکشن کاربردی به سبک امیر بیات جلسه اول

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارامیر بیات
یک‌شنبه ۴ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰

وبینار هفتگی تحلیل بازار

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارامیر بیات
یک‌شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۰۰

وبینار هفتگی تحلیل بازار

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارامیر بیات
یک‌شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۰۰

وبینار هفتگی تحلیل بازار

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارامیر بیات
یک‌شنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۰۰

وبینار تحلیل بازار

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارامیر بیات
یک‌شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۰۰

تحلیل ارزهای مناسب برای سرمایه گذاری

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارامیر بیات
یک‌شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۰۰

تحلیل بازار

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارامیر بیات
ارتباط با امیر بیات
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۶۳۴۵۰۲۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام