امیر حسین اسناوندی

امیر حسین اسناوندی

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۶
ارتباط با امیر حسین اسناوندی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۶۰۱۵۵۰۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره امیر حسین اسناوندی

تا کنون 6 دوره طراحی نیروگاه خورشیدی در مرکز رشد دانشگاه شاهد برگزار شده است.